Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

FINDIK NİSAN ,MAYIS UYGULAMALARI

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki ister tarımsal faaliyet olsun yada olmasın Nisan sonu ,Mayıs başı ayı coğrafi şartlar,iklim durumuna bağlı olarak genel olarak tüm canlıların kış uykusundan çıkıp faaliyete geçtiği ,fındık çotanaklarının irilip dane içlerinin oluşmaya başladığı bir aydır. Bu ayda fındığın zararlıları da zarar vermeye başlamıştır.

      Bu konuda Fındık kurdu zararlısını ele alalım. Fındık meyvelerinin en temel düşmanı olduğu kesinlikle söyleyebiliriz. Peki zararları nelerdir ?

1.Erken dönemde karanfiller üzerinde beslenme nedeniyle önemli miktarda döküme neden olur

2.Daha sonra normal iriliğe erişinceye kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli kısım

Bozularak sarı bir renk alır.Sonradan bu renk kabuk üzerinde belirmeye başlar ve buna halk dilinde sarı karamuk denir.

3.Meyve normal iriliğine erdiği zaman meyve içi kararmaktadır. Kabukta oluşan çatlaklardan, deliklerden siyah bir sıvı çıkar ve halk dilinde kara karamuk denir.

        Mücadelesi ;

            Kültürel mücadelesi : Bahçe toprağının bitki köklerine zarar vermeden çapalanması gerekir. Çapalamaktaki espri şu ,  fındık kurdu fındık  meyvelerinde yaz döneminde delik açarak toprağa iner yani toprakta kışı geçirir çapalanmaz ise hasatta önemli miktarda ürün kaybına neden olur. Bu ayda mümkünse toprak tahlil sonuçlarına odaklı olarak ikinci taksim olarak önerilen azotlu gübre verilirken hem toprağa üstten karıştırmak hem de bir yandan fındık kurdu mücadelesi için ,yabani ot mücadelesi için çapalama yapmak üreticinin menfaatine olacağı unutulmamalıdır.

       Kimyasal mücadele : Sabahın erken saatlerinde dallar 3*3,5 metre boyutunda beyaz bir beze silkele

nerek Fındık kurdu erginlerine bakılır. Eğer 10 ocaktan en az 3 ergin böcek düşüyorsa mutlaka kimyasal mücadele yapılır .Burada belirtmemiz gereken diğer bir konu üreticilerimizin ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ ni en yakın bağlı oldukları Tarım il yada Tarım ilçe müdürlüklerinden temin ederek bahçelerine uyguladıkları her kimyasal nitelikte tarımsal ürünün kayıtlarını tutmalarıdır. (Kimyasal ilaç yada gübre) Burada esas amaç yetiştirilen ürüne uygulanan işlemleri takip etmek  koordineli ve bilinçli şekilde tarımsal üretime katkı sağlamaktır. Birde şunu belirtelim aldığımız her kimyasal ilacı temin ederken ruhsatına bakılmalı kesinlikle imalat,ithalatına yasaklanmış aktif maddeli ilaç temin edilmemelidir. Nereden temin edersek edelim mutlaka reçete yazdırmamız gerektiği unutulmamalıdır. Kimyasal ilaçlar  gerek çevreye ve özellikle kuşlarla ,arılara zarar vermemek için sulandırılabilir ilaçlar kullanılmalıdır.İster kimyasal ,ister kültürel ister entegre mücadele olsun mevki olarak komşu olan bahçe sahipleri yaptıkları bütün tarımsal faaliyetlerde ortak akılla hareket etmeleri uygun olacaktır . Bu ister ortak tarım alet ve makine kullanımı olsun ,ister tarımsal zirai mücadele olsun birbirleriyle komşu olan bahçe sahipleri istişare ederek tarımsal faaliyette bulunmaları ülkemizin geleceği açısında da oldukça önemlidir.

      Yaprak gübresi kullanımı :  Kimyasal ilaçlarla karışabilirliği olan, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini yeterince bünyesinde barındıran yaprak gübreleri tercih edilmelidir. Fındık kurdu ilacıyla karıştırıp da bahçeye uygulamak uygun olur. Uygulama ocağın tacını aşmayacak ve yaprakların altlarını kaplayacak şekilde yapılmalıdır. Uygulamanın yapıldığı sahaya uyarı levhası koyulması gerekir. Levhadan amaç hayvan sahiplerinin levhayı görerek kimyasal mücadele yapılmış sahaya hayvanlarını sokmama

larıdır. 15-20 gün ara ile 2-3 defa ilaveten sadece yaprak gübresi bahçelere uygulanabilir.

  

    İlkbahar-Yaz budaması : Hava sıcaklığı ve iklimin müsait olduğu yörelerde Mart ayından itibaren

başlayan nisan mayıs aylarını da kapsayan ,özellikle yeni tesis edilmiş fındık ocakları şekillendirme yıllarında yapılması gereken uygulamadır. Daha çok  Sonbahar-kış budamasının noksanlıklarını tamamlayıcı nitelik taşır. Bu dönemde çapalamayla beraber dip ve kök sürgünleri ile kurumuş ,kırılmış,ocakta ve ana dal üzerinde şekli bozulmuş dallar temizlenir. Bahçede kesinlikle budanmış dal burakılmaz çünkü hastalık ve zararlı etmenlerini taşıyabilir veya barındırabilir. Budama kesinlikle balta gibi bitki bünyesine zarar veren aletler kullanılmaz. Fındık yetiştiriciliğine özgü elektrikli veya motorlu elektrikli testereler ,yada normal budama testereleri kulanılmalıdır. Toplanan dallar uygun şekilde değerlendirilmelidir.

Hakan ORMAN ,TARIM DANIŞMANI ,03.05.2016